Visie/Achtergrond

 • Kernwaarden
 • Wooncooperatie
 • Inclusieve samenleving
 • Duurzaam
 • Circulair

Gemeenschappelijk

 • Ontmoeten
 • Minder prive ruimte
 • Diversiteit
 • Zelfbestuur/-beheer

Divers/inclusief

 • min 80% Vaste bewoners
 • max 20% Tijdelijk
 • Geen hulpverlening
 • Samenwerken

Duurzaam/circulair

 • Herbruikbaar
 • Milieuvriendelijk
 • Energiezuinig
 • Energie opwekken
 • Trias energetica

Open/educatief

 • Voorbeeldproject
 • Toegankelijk
 • Ook voor de buurt
 • Kleinschalige bedrijven

Project

 • Gemeenschappelijke ruimten
 • Midden Nederland
 • Groene omgeving
 • OV in de buurt
 • Ongeveer 50 bewoners

Contact

Contactgegvens.